Monday, August 8, 2016

Filled Under:

Dusun Rambai

DusunDusun Rambai memiliki potensi pertanian yang melimpah yaitu di bidang pertanian kacang, jagung, dan singkong. Selain itu juga di bidang ternak yaitu sapi dan kambing.

Geografi dusun :
-             Utara : dusun tonggun
-             Selatan : dusun maleh
-             Timur : Dusun duko
-              Barat : dusun Labisan

Jumlah penduduk di dusun ini, sekitar kurang lebih 800 juta jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki kurang lebih 500 jiwa dan perempuan 300 jiwa.

Penuduk dusun ini rata-rata masarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi yaitu sampai lulusan SMA namun banyak juga ang hanya lulusan SMP.

Status pekerjaan rata-rata banyak yang merantau, namun ada juga yang bertani dan petani.

0 komentar:

Post a Comment

 

Copyright © Banjar - Galis™ is a registered trademark.
Blogger Templates Designed by Templateism. Hosted on Blogger Platform.